‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да поддържате нормалната работа на устройството.

– Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага може да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. – Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. – Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството или батерията. – Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди. – Не отваряйте устройството по начин, различен от указания в ръководството на потребителя. – Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията. – Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене то може да се счупи. – Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството. – Не боядисвайте устройството. Боите може да попречат на нормалната работа. – Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета. – За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. За да се избегне прекомерно загряване, устройството може автоматично да се забави, да затвори приложения, да прекрати зареждането и ако е необходимо – да се изключи. Ако устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци