‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Промяна на силата на звука

Увеличаване или намаляване на силата на звука

Трудно ли ви е да чувате звъна на телефона си в шумна среда? Или звукът при повикване е твърде силен? Можете да променяте силата на звука според желанието си.

За да промените силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за превъртане нагоре или надолу.

За да промените силата на звука на мултимедийни приложения, мелодии на звънене, известия и аларми, натиснете клавиша за превъртане и изберете Настройки. Превъртете надясно до Персонализиране и изберете Звук > Сила на звука.

За да промените силата на звука, когато слушате радио или музика, изберете Опции > Сила на звука.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци