‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Авторски права и други бележки

Авторски права и други бележки

Наличността на продукти, функции, приложения и услуги може да се различава според региона. За повече информация се обърнете към вашия търговец или мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. HMD Global си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства HMD Global или техните лицензодатели не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за каквито и да е странични, извънредни, закономерни или непреки щети, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да e форма, без предварителното писмено разрешение на HMD Global. HMD Global провежда политика на постоянно развитие. HMD Global си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

HMD Global не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "във вида, в който е".

Изтеглянето на карти, игри, музика и видеоклипове и качването на снимки и видеоклипове може да е свързано с прехвърляне на голям обем данни. Мобилният оператор може да ви таксува за прехвърлянето на данни. Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции проверете при местния търговец.

Някои функции, функционалности и спецификации на продукта може да зависят от мрежата и да подлежат на допълнителни правила, условия и такси.

Всички те подлежат на промяна без предизвестие.

Правилата за поверителност на HMD Global, които могат да се намерят на адрес http://www.nokia.com/phones/privacy, са в сила за използването на това устройство.

HMD Global Oy е ексклузивният притежател на лиценза за телефони и таблети с марката Nokia. Nokia е запазена търговска марка на Nokia Corporation.

Словната марка и логата Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc., а използването им от HMD Global е под лиценз.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци