‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Спешни повиквания

error_outline

Важно: Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации, например за спешна медицинска помощ.

Преди да се обадите: – Включете телефона. – Ако екранът и клавишите на телефона са заключени, отключете ги. – Преместете се на място с достатъчна сила на сигнала.

  1. Натиснете клавиша за край няколко пъти, докато се покаже началният екран.
  2. Въведете официалния номер за спешни повиквания за текущото ви местоположение. Номерата за спешни повиквания се различават според региона.
  3. Натиснете клавиша за повикване.
  4. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Може да се наложи да направите и следното:

– Поставете SIM карта в телефона. – Ако телефонът поиска PIN код, въведете официалния номер за спешни повиквания за текущото ви местоположение и натиснете клавиша за повикване. – Изключете в телефона ограниченията за повиквания, като например блокиране на повиквания, фиксирано набиране или затворена група контакти.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци