‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Слушане на радио

Намерихте ли добра радиостанция? А сега, започнете да я слушате!

Търсене на радиостанции

За да слушате радио, трябва да свържете съвместими слушалки. Слушалките функционират като антена. Съвет за отстраняване на проблеми: ако радиото не работи, се уверете, че слушалките са свързани правилно.

Натиснете клавиша за превъртане и изберете FM радио > ВКЛЮЧВАНЕ.

За търсене на наличните радиостанции изберете Станции > Опции > Сканиране на станции.

За да запаметите радиостанция, изберете Станции > Опции > Добав. към предп.

За да превключите към запаметена радиостанция, изберете Станции > Предпочитани и съответната станция.

За да регулирате силата на звука, изберете Опции > Сила на звука.

За да изключите радиото, изберете ИЗКЛЮЧВАНЕ.

thumb_up_alt

Съвет: За да слушате радиостанция през високоговорителите на телефона, изберете Опции > Превкл. към говорител. Оставете слушалките свързани.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци