‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Превозни средства

Радиосигналите може да окажат въздействие върху електронни системи в превозните средства, които са неправилно инсталирани или недостатъчно защитени. За повече информация се обърнете към производителя на автомобила или оборудването му. Монтирането на устройството в превозни средства трябва да се извършва само от оторизиран персонал. Неправилното монтиране крие опасности и може да обезсили гаранцията ви. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Не поставяйте устройството или аксесоарите в зоната, в която се отварят въздушните възглавници.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци