Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Как да инсталирам MicroSD карта?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Файлове и съхранение

Как да инсталирам MicroSD карта?

При включен телефон, вкарайте MicroSD картата в слота за карти и следвайте стъпките по-долу:

  1. Когато картата е поставена правилно, на екрана ще се появи известие
  2. На прозореца с известието, натиснете Настройване
  3. Натиснете „Използване като преносимо място за съхранение“, или „Използване като вътрешно място за съхранение“
  4. Следвайте инструкциите на екрана

Ако не сте сигурни дали да изберете преносимо или вътрешно място за съхранение, моля, вижте по-долу за повече информация.

Полезен ли беше този отговор?