Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Къде мога да намеря PSN номера на моя таблет Nokia?

Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?

Къде мога да намеря PSN номера на моя таблет Nokia?

Устройствата със слот за SIM карта имат IMEI номера. Ако Вашето устройство няма слот за SIM карта, като варианта на Nokia T20 само с WiFi, тогава за идентификация на устройството се използва PSN номер.

За да видите серийния номер на продукта (PSN), отворете Настройки > За таблета > Модел и хардуер. Там ще намерите серийния номер на продукта.

Полезен ли беше този отговор?