Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Къде мога да намеря PSN номера на моя таблет Nokia?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

Обслужване и ремонтУстройство
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Проблеми, поддръжка и информация за устройството

Къде мога да намеря PSN номера на моя таблет Nokia?

Устройствата със слот за SIM карта имат IMEI номера. Ако Вашето устройство няма слот за SIM карта, като варианта на Nokia T20 само с WiFi, тогава за идентификация на устройството се използва PSN номер.

За да видите серийния номер на продукта (PSN), отворете Настройки > За таблета > Модел и хардуер. Там ще намерите серийния номер на продукта.

Полезен ли беше този отговор?