Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Как да включа текст с подсказване на моя телефон Nokia 8110?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Настройки за език и въвеждане

Как да включа текст с подсказване на моя телефон Nokia 8110?

Изберете Настройки от менюто. Отворете Персонализация > Методи на въвеждане > Използване на подсказване > Вкл.. След това задайте езика за въвеждане. За да използвате текст с подсказване, натиснете “#” и задръжте, докато в изскачащото меню се покаже “Подсказване“.
Полезен ли беше този отговор?