Как да включа текст с подсказване на моя телефон Nokia 8110?

Изберете Настройки от менюто. Отворете Персонализация > Методи на въвеждане > Използване на подсказване > Вкл.. След това задайте езика за въвеждане. За да използвате текст с подсказване, натиснете “#” и задръжте, докато в изскачащото меню се покаже "Подсказване".

Полезен ли беше този отговор?

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци