Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Използвайте разделяне на екрана: издигнете многозадачния режим на следващо ниво

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

Обслужване и ремонтУстройство
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Медия и други функции

Използвайте разделяне на екрана: издигнете многозадачния режим на следващо ниво

Натиснете квадратния бутон, за да видите отворените приложения. Натиснете и задръжте приложение, след което го плъзнете нагоре до половината на екрана.

Полезен ли беше този отговор?