Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Интелигентно заключване: Дръжте телефона си отключен на сигурни места

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Сигурност и поверителност

Интелигентно заключване: Дръжте телефона си отключен на сигурни места

За да промените настройките на Интелигентното заключване, отворете Настройки > Сигурност и местоположение > Интелигентно заключване.
Полезен ли беше този отговор?