Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Как мога да задам пренасочване на обажданията на моя телефон Nokia 8110?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
SIM карти, контакти и обаждания

Как мога да задам пренасочване на обажданията на моя телефон Nokia 8110?

Отворете клавиатурата за набиране и отворете меню “Опции“. Отворете Настройки > Профили за обаждане и изберете SIM картата. След това UIM/SIM карта > Настройки за обаждане и изберете Пренасочване на обаждане.
Полезен ли беше този отговор?