‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 105 (2017)

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pokyny nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství rádiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení najdete na webu www.nokia.com/phones/sar.

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa