‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 130

Prozkoumání telefonu

Prohlédněte si aplikace a funkce v telefonu

Zvolte možnost Menu.

Přechod k aplikaci nebo funkci

Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Spouštění aplikací a výběr funkcí

Zvolte možnost Zvolit.

Návrat do předchozího zobrazení

Zvolte možnost Zpět.

Návrat na plochu

Stiskněte tlačítko Konec.

Zapínání svítilny

Svítilnu zapnete dvojím rychlým stisknutím navigačního tlačítka nahoru na pohotovostní obrazovce.

Dalším stisknutím navigačního tlačítka nahoru svítilnu zhasnete.

Nemiřte světlem nikomu do očí.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(