‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 130

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Připojte kompatibilní náhlavní soupravu. Slouží jako anténa. Rádio nefunguje bez antény.

Hledání oblíbených rozhlasových stanic

  1. Zvolte možnost Menu > .
  2. Chcete-li vyhledat všechny dostupné stanice, zvolte možnost Volby > Automat. ladění.
  3. Chcete-li přepnout na uloženou stanici, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
thumb_up_alt

Tip: Chcete-li přepnout na uloženou stanici, můžete také stisknout tlačítko s číslicí.

thumb_up_alt

Tip: Chcete-li stanici přejmenovat, vyberte stanici a zvolte možnost Volby > Přejmenovat.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(