Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3

Implantované zdravotnické prostředky

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálnímu rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji:

– musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetrů od zdravotnického prostředku, – nesmí nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse, – musí při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku, – musí bezdrátový přístroj vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení, – musí dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa