Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Hudební přehrávač

V aplikaci hudebního přehrávače můžete poslouchat hudební soubory MP3.

Poslech hudby

  1. Zvolte možnost Menu > .
  2. Nastavte, zda chcete prohlížet skladby, interprety, alba nebo seznamy skladeb.
  3. Přejeďte na skladbu a zvolte možnost Přehrát.
thumb_up_alt

Tip: Chcete-li poslouchat hudbu ve sluchátkách bez pomoci rukou, spárujte telefon s kompatibilní náhlavní soupravou Bluetooth (v prodeji samostatně). Pro zapnutí funkce Bluetooth zvolte možnost Menu > > Připojení > Bluetooth a nastavte možnost Bluetooth na hodnotu Zap..

thumb_up_alt

Tip: Chcete-li skladbu nastavit jako vyzváněcí tón, zvolte možnost Skladby, přejeďte na požadovanou skladbu a zvolte možnost > Nastavit jako vyzvánění.

Vytvoření seznamu skladeb

  1. Zvolte možnost Menu > > Skladby.
  2. Přejeďte na skladbu a zvolte možnost > Přidat do seznamu skladeb.
  3. Stiskněte navigační tlačítko nahoru a zvolte možnost + Nový seznam skladeb.
  4. Pojmenujte seznam skladeb a zvolte možnost OK.
  5. Vyberte seznam skladeb, který jste vytvořili. Skladba se přidá do vybraného seznamu skladeb.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter