Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Nastavení a zapnutí telefonu

Informace o vložení SIM karty, paměťové karty a baterie a o zapnutí telefonu

MicroSIM

Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze s kartami microSIM (viz obrázek). Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě. Informace o používání SIM karty s výřezem nanoUICC zjistíte u svého mobilního operátora.

Paměťové karty microSD

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro používání s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty i přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

error_outline

Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu přístroj vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Nastavení přístroje (jedna SIM karta)

 1. Vložte prst do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
 2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
 3. Zasuňte SIM kartu do slotu SIM oblastí kontaktů směrem dolů.
 4. Máte-li paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
 5. Zorientujte kontakty baterie a vložte baterii.
 6. Nasaďte zadní kryt.

Nastavení přístroje (dvě SIM karty)

 1. Vložte prst do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
 2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
 3. Zasuňte první SIM kartu do slotu SIM 1 oblastí kontaktů směrem dolů. Zasuňte druhou SIM kartu do slotu SIM 2. Když přístroj nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.
 4. Máte-li paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
 5. Zorientujte kontakty baterie a vložte baterii.
 6. Nasaďte zadní kryt.

Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko .

Vyjmutí SIM karty

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte SIM kartu ven.

Vyjmutí paměťové karty

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte paměťovou kartu ven.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají odlišné bezpečnostní kódy.

– Kódy PIN a PIN2: Tyto kódy chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2. – Kódy PUK a PUK2: Tyto kódy slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2. Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. – Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený bezpečnostní kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce. – Kód IMEI: Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky nebo prodejce telefonu. Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód *#06#. Číslo IMEI vašeho telefonu je také vytištěno na štítku telefonu, který je umístěn pod baterií. Číslo IMEI je uvedeno také na originálním prodejním balení.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter