‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 5.1 Plus

Bluetooth®

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními, jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

Připojení příslušenství Bluetooth

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení zařízení Bluetooth k telefonu nazýváme párování.

 1. Klepněte na možnost Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth.
 2. Přepněte možnost Bluetooth do polohy Zapnuto.
 3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
 4. Chcete-li telefon spárovat se zařízením, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na dané zařízení.
 5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

Odebrání párování

Pokud už zařízení spárované s telefonem nemáte, můžete párování odebrat.

 1. Klepněte na možnost Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth.
 2. Klepněte na možnost settings u názvu zařízení.
 3. Klepněte na možnost ZAPOMENOUT.

Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth

Pomocí funkce Bluetooth se můžete bezdrátově připojit ke kamarádovu telefonu a sdílet fotografie a spoustu dalšího obsahu.

 1. Klepněte na možnost Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth.
 2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
 3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony vzájemně viditelné. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní telefony, musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.
 4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete připojit.
 5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte a klepněte na možnost Spárovat.

Kód použijete pouze při prvním připojování k danému zařízení.

Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

Když chcete sdílet vlastní obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi, můžete obsah poslat do kompatibilních zařízení pomocí technologie Bluetooth.

V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Například můžete posílat data do jiného zařízení i během použití náhlavní soupravy Bluetooth.

 1. Klepněte na možnost Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth.
 2. Přepněte možnost Bluetooth do polohy Zapnuto.
 3. Přejděte k obsahu, který chcete poslat, a klepněte na share > Bluetooth.
 4. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.
 5. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(