Uživatelské příručky a manuály

Nokia 5

Péče o zařízení

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii. – Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit. – Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování. – Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí. – Chcete-li mít důležitá data v bezpečí, uložte je nejméně na dvě samostatná místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může přístroj automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se sám vypne. Pokud přístroj nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter