Uživatelské příručky a manuály

Nokia 6

Tísňová volání

error_outline

Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: ‑ Zapněte telefon. ‑ Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost phone.

  1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se liší podle oblasti.
  2. Klepněte na phone.
  3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky: – Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na zamknuté obrazovce na možnost Tísňové volání. – Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost Tísňové volání. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů. – Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes Internet (pokud máte přístup k Internetu).

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa