‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 7.2

Automatická oprava textu

Informace o rychlém a efektivním psaní textu pomocí automatických oprav textu klávesnicí.

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhovat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete‑li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.

thumb_up_alt

Tip Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte funkci Oprava textu. Klepněte na Nastavení > Systém > Jazyk a zadávání > Virtuální klávesnice. Vyberte klávesnici, kterou obvykle používáte. Klepněte na Oprava textu a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Rozšířená nastavení > Kontrola pravopisu a vypněte možnost Kontrola pravopisu.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(