Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Skraldespandssymbol med kryds over

Skraldespandssymbol med kryds over

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer