Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Nødopkald

error_outline

Vigtigt: Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Inden du foretager opkaldet: – Tænd telefonen. – Hvis telefonens skærm og taster er låst, skal du låse dem op. – Gå til et sted, hvor der er tilstrækkelig signalstyrke.

Tryk på phone på startskærmen.

  1. Tryk på dialpad, og skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
  2. Tryk på phone.
  3. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Det kan også være nødvendigt at gøre følgende: – Sæt et SIM-kort i telefonen. Hvis du ikke har et SIM-kort, skal du trykke på Nødstilfælde på låseskærmen. – Hvis telefonen beder om en pinkode, skal du trykke på Nødstilfælde. – Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper. – Hvis mobilnetværket ikke er tilgængeligt, kan du prøve at foretage et internetopkald, hvis du kan få adgang til internettet.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer