Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. Læs den komplette brugervejledning for at få flere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med restriktioner.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSER

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

AUTORISERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af autoriserede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR

Hvis din enhed er vandafvisende, henvises der til dens IP-rating for nærmere vejledning.

GLASDELE

Enheden og/eller dens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret servicetekniker.

BESKYT HØRELSEN

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

SAR

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. De specifikke maksimale SAR-værdier findes i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning eller ved at gå til www.sar-tick.com.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer