Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

 • Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
 • Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
 • Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
 • Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
 • Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
 • Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
 • Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
 • Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
 • Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.
 • Hold enheden væk fra magneter eller magnetfelter.
 • Du kan holde dine vigtige data sikre ved at gemme dem på mindst to forskellige steder, såsom din enhed, hukommelseskort eller computer, eller ved at skrive vigtige oplysninger ned.

Under længere drift kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. Enheden kan undgå at blive for varm ved automatisk at reducerer sin hastighed, lukke apps, afbryde opladning eller slukke helt, om nødvendigt. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du medbringe den til den nærmeste autoriserede servicefacilitet.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer