Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Brug touchskærmen

Vigtigt: Sørg for, at du ikke ridser touchskærmen. Brug aldrig en almindelig pen, blyant eller en anden skarp genstand på touchskærmen.

Tryk og hold nede for at trække et element

Placer fingeren på elementet i et par sekunder, og træk derefter fingeren over skærmen.

Stryg

Placer din finger på skærmen, og lad fingeren glide i den ønskede retning.

Rul gennem en lang liste eller menu

Lad fingeren hurtigt svippe op eller ned på skærmen, og løft fingeren. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

Zoom ind eller ud

Placer 2 fingre på et element, f.eks. et kort, et billede eller en webside, og spred fingrene eller knib dem sammen.

Lås skærmretningen

Skærmen roteres automatisk, når du vender telefonen 90 grader.

Hvis du vil låse skærmen i stående format, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på Roter automatisk for at skifte til Stående.

Brug navigationstasterne

Hvis du vil se dine åbne apps, skal du trykke på oversigtstasten check_box_outline_blank.

Hvis du vil skifte til en anden app, skal du trykke på den ønskede app. Hvis du vil lukke en app, skal du trykke på ikonet close ud for den.

Hvis du vil gå tilbage til det forrige skærmbillede, du var på, skal du trykke på tilbagetasten . Din telefon husker alle de apps og websteder, du har besøgt, siden sidste gang skærmen blev låst.

Du kan gå til startskærmen ved at trykke på startskærmtasten panorama_fish_eye. Den app, du brugte, forbliver åben i baggrunden.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer