Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Skriv tekst

Lær, hvordan du skriver tekst hurtigt og effektivt med telefonens tastatur.

Brug tastaturet på skærmen

Det er nemt at skrive ved hjælp af tastaturet på skærmen. Tastaturet kan bruges både i portræt- eller landskabstilstand. Tastaturlayoutet kan variere i forskellige apps og på forskellige sprog.

Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du trykke på et tekstfelt.

Skift mellem store og små bogstaver

Tryk på Skift-tasten. Hvis du vil aktivere Caps Lock-tilstand, skal du dobbelttrykke på tasten. Tryk på Skift-tasten igen for at vende tilbage til normal tilstand.

Skriv et tal eller et specialtegn

Tryk på tal- og symboltasten. Nogle specialtegntaster kan vise flere symboler. Hvis du vil se flere symboler, skal du trykke på et symbol eller specialtegn og holde det nede.

Indsæt emojis

Tryk på emoji-tasten, og vælg emojien.

Kopiér eller indsæt tekst

Tryk på et ord, og hold nede, træk markørerne før og efter ordet for at markere afsnittet, du vil kopiere, og tryk på KOPIÉR. Du kan indsætte teksten, hvor du vil have den, ved at vælge INDSÆT.

Tilføj et accenttegn til et tegn

Tryk på og hold tegnet nede, og tryk på accenten eller tegnet med accent, hvis det understøttes på dit tastatur.

Slet et tegn

Tryk på tilbagetasten.

Flyt markøren

Hvis du vil redigere et ord, du lige har skrevet, skal du trykke på ordet og trække markøren til det ønskede sted.

Brug tastaturets ordforslag

Telefonen foreslår ord, mens du skriver, så du kan skrive hurtigere og mere nøjagtigt. Ordforslag er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

Når du begynder at skrive et ord, foreslår telefonen mulige ord. Når det ønskede ord vises på listen med forslag, skal du vælge ordet. Se flere forslag ved at trykke forslaget og holde det nede.

thumb_up_alt

Tip: Hvis det foreslåede ord er markeret med fed skrift, erstattes det ord, du har skrevet, automatisk med dette ord. Hvis ordet er forkert, skal du trykke på det for at få nogle andre forslag.

Hvis tastaturet ikke skal foreslå ord, mens du skriver, skal du deaktivere rettelser. Tryk på Indstillinger > System > Sprog og input > Virtuelt tastatur. Vælg det tastatur, du normalt bruger. Tryk på Rettelser, og deaktiver den tekstrettelsesmetode, du ikke vil bruge.

Ret et ord

Hvis du opdager, at du har stavet et ord forkert, skal du trykke på det for at se rettelsesforslag.

Slå stavekontrollen fra

Tryk på Indstillinger > System > Sprog og input > Avanceret > Stavekontrol, og sæt Stavekontrol til Fra.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer