Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard Klarna Delivery Smartphone

Brugervejledning til Nokia 3310 3G

Alle enheder

Nokia 3310 3G

Taster og deleKonfigurer og tænd telefonenOplad telefonenLås eller lås op for tasterne
Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

Overensstemmelseserklæring

HMD Global Oy (Ltd.) erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EC. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen på www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken HMD Global eller nogen af dennes licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

HMD Global indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse funktioner, funktionaliteter og produktspecifikationer kan være netværksafhængige og underlagt yderligere vilkår, betingelser og gebyrer. Alle kan ændres uden varsel.

Producent og/eller importør i EU: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

HMD Globals politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelige på www.nokia.com/en_int/phones/privacy, gælder for din brug af enheden.

© 2017 HMD Global. Alle rettigheder forbeholdes. HMD Global Oy har eksklusiv licens til Nokia-mærket til telefoner og tablets. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens.

Dette produkt indeholder open source-software. Du kan se de gældende meddelelser om ophavsret og andre relaterede bemærkninger, tilladelser og anerkendelser ved at vælge *#6774# på startskærmen.

Synes du, dette var nyttigt?

Har du stadig brug for hjælp?

Kontakt support

Livechat

Livechat

Vores English chat er åben 24/7. Du kan stadig kontakte vores engelske chatsupport – udfyld dine kontaktoplysninger først!

Send os en e-mail

Beskriv problemet, så kontakter vi dig via e-mail. E-mail support er tilgængeligt på engelsk.

Assistance og hjælp

Reparation eller udskiftning

Har du forsøgt selvhjælpsmulighederne, og telefonen fungerer stadig ikke? Lad os ordne det.

Genbrug

Send os dine uønskede enheder, så vi kan bortskaffe dem på forsvarlig vis.