Hjælp

Hvorfor kan jeg ikke slukke for kameraudløserlyden?

Vi skal sørge for, at vi altid overholder lokale love og regler. Lovgivningen i nogle lande kræver, at kameraets lyd ikke slukkes. Dette er for at forhindre krænkelser af privatlivets fred (som f.eks. at der tages billeder af personer uden deres samtykke).

Hvis din software er opdateret, og du stadig ikke kan slukke for kameralyden, skyldes dette sandsynligvis privatlivets regler i dit land.

Synes du, dette var nyttigt?

Kontakt support

Vejledningsvideoer