Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Εγγραφή βίντεο

Εγγραφή βίντεο

 1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή.
 2. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά.
 3. Πατήστε panorama_fish_eye για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 4. Για να διακοπεί η εγγραφή, πατήστε .
 5. Για να επιστρέψετε σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, σαρώστε με το δάκτυλο προς τα δεξιά.

Χρησιμοποιήστε τον πλήρη ήχο surround 360°

Με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να εγγράφετε βίντεο με πλήρη ήχο surround 360°. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, σαρώστε με το δάκτυλο αριστερά.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρία μικρόφωνα τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία ήχου OZO Audio για χωρική εγγραφή και επεξεργασία ήχου. Στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται εγγραφή ήχου, πατήστε .

 1. Εάν θέλετε να εγγράψετε με ευκρίνεια ό,τι βρίσκεται μπροστά από εσάς και, συγχρόνως, να κάνετε σίγαση του ήχου που έρχεται από πίσω, πατήστε Μπροστινή. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για παράδειγμα, όταν παίρνετε συνέντευξη από κάποιον.
 2. ​​Για να εγγράψετε με ευκρίνεια τη φωνή σας ή ήχο που έρχεται από πίσω σας και, συγχρόνως, να κάνετε σίγαση του ήχου που έρχεται από μπροστά, πατήστε mic Πίσω.
 3. Για φυσική εγγραφή ήχου που έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις, πατήστε Surround.

Για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα του ήχου των βίντεό σας, μην καλύπτετε τις μικρές οπές μικροφώνου του τηλεφώνου σας κατά την εγγραφή βίντεο. Για να κάνετε εγγραφή πλήρους ήχου surround 360°, διατηρήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση και κρατήστε το από τα πλάγια.

Εγγραφή αμφίπλευρου βίντεο

Μπορείτε να εγγράφετε βίντεο με διαίρεση οθόνης με το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα την μπροστινή και την οπίσθια φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου.

 1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή.
 2. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, σαρώστε με το δάκτυλο αριστερά. Πατήστε .
 3. Πατήστε Και οι δύο για βίντεο με διαίρεση της οθόνης. Ή για την εγγραφή βίντεο picture-in-picture, πατήστε P-I-P.
 4. Πατήστε panorama_fish_eye για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Κάντε εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση

 1. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, σαρώστε με το δάκτυλο αριστερά.
 2. Πατήστε Αργή κίνηση.
 3. Πατήστε panorama_fish_eye για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 4. Για να διακοπεί η εγγραφή, πατήστε .

Μετάδοση ροής live βίντεο

Με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας, μπορείτε να κάνετε μετάδοση ροής live βίντεο για εφαρμογές κοινωνικών δικτύων.

 1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, σαρώστε με το δάκτυλο αριστερά.
 2. Πατήστε και επιλέξτε το λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μετάδοση live.
 3. Πατήστε panorama_fish_eye για να ξεκινήσετε τη μετάδοση της ροής live βίντεο.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο