Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Αποθηκευτικός χώρος

Για να ελέγξετε πόση ελεύθερη μνήμη έχετε στη διάθεσή σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος.

Αφαίρεση εφαρμογών που έχουν ληφθεί

Πατήστε Play Store > menu > Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου, επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Απενεργοποίηση εφαρμογής

Δεν μπορείτε να διαγράψετε οποιεσδήποτε από τις εφαρμογές που υπήρχαν προεγκατεστημένες στη συσκευή σας. Αλλά μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε και θα γίνει απόκρυψή τους από τη λίστα των εφαρμογών στη συσκευή σας. Εάν απενεργοποιήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την προσθέσετε ξανά στη συσκευή σας.

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές & ειδοποιήσεις.
  2. Πατήστε το όνομα της εφαρμογής.
  3. Πατήστε ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ. Πιθανόν να μην μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις εφαρμογές.

Εάν η λειτουργία μιας εγκατεστημένης εφαρμογής εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει καταργηθεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήσης της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Προσθήκη εκ νέου μιας εφαρμογής που έχει απενεργοποιηθεί

Μπορείτε να προσθέσετε ξανά στη λίστα εφαρμογών μια εφαρμογή που έχει απενεργοποιηθεί.

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές & ειδοποιήσεις.
  2. Πατήστε το όνομα της εφαρμογής.
  3. Πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας

Μπορείτε να αντιγράψετε φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς, μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας για την προβολή ή την αποθήκευσή τους.

  1. Συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB.
  2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων και στη συνέχεια μεταβείτε στη μονάδα δίσκου που αντιστοιχεί στο τηλέφωνό σας.
  3. Μεταφέρετε και αποθέστε στοιχεία από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας ή αντίστροφα.

Βεβαιωθείτε ότι βάζετε τα αρχεία στους σωστούς φακέλους στο τηλέφωνό σας, διαφορετικά ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δείτε.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο