Κέντρο βοήθειας

Μπορώ να αφαιρέσω το πίσω κάλυμμα ή την μπαταρία από το Nokia 3 μου;

Το πίσω κάλυμμα του Nokia 3 δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Επιπλέον, το Nokia 3 έχει μια εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία επίσης δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επισκεφθείτε με τη συσκευή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο