Κέντρο βοήθειας

Πώς μπορώ να προσπελάσω τις προηγμένες πληροφορίες και ρυθμίσεις της μπαταρίας;

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της μπαταρίας στο επίπεδο φόρτισης για άνοιγμα των λεπτομερών πληροφοριών χρήσης της μπαταρίας.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο