Κέντρο βοήθειας

Γιατί το κινητό μου είναι θερμό όταν το φορτίζω ή όταν το χρησιμοποιώ;

Είναι φυσιολογικό να είναι θερμό κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή όταν χρησιμοποιείται εκτεταμένα (πολλές εφαρμογές ανοιχτές, μεγάλα βίντεο, παιχνίδια κ.λπ.). Επικοινωνήστε με την υποστήριξη εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, ιδιαίτερα εάν συμβαίνει όταν δεν πραγματοποιείται η παραπάνω χρήση.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο