‌‌

Κέντρο βοήθειας

Πώς διαγράφω τα δεδομένα από μια κάρτα SD;

  1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευή > Αποθηκευτικός χώρος
  2. Επιλέξτε την κάρτα SD
  3. Επιλέξτε διαδοχικά Περισσότερα > Αποθηκευτικός χώρος Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση
  4. Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από την κάρτα SD, συμπεριλαμβανομένων όλου του περιεχομένου μουσικής και φωτογραφιών, πατήστε Διαγραφή και Διαμόρφωση

Did you find this helpful?

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο