‌‌

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω διαθέσιμες ενημερώσεις;

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος > Έλεγχος για ενημέρωση για να ελέγξετε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.