‌‌

Γιατί το τηλέφωνο μου σταματά κατά διαστήματα τη φόρτιση πριν φθάσει στο 100%;

Η προστασία φόρτισης είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι η μπαταρία λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο και με ασφάλεια. Για να συνεχιστεί η φόρτιση με κανονική ταχύτητα, μεταφέρετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με θερμοκρασία δωματίου.