Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Choose Language
Telefoni ajakohasena hoidmineKeys and partsInsert the SIM and memory cardsTelefoni laadimineTelefoni sisselülitamine ja häälestamine.Puuteekraani kasutamine
Telefoni kaitsmine

Telefoni kaitsmine sõrmejälje abil

Sõrmejälje lisamine

  1. Puudutage valikuid Seaded > Turvalisus > Sõrmejälg.
  2. Valige, millist avamise varumeetodit soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Telefoni avamine sõrme abil

Asetage registreeritud sõrm toitenupule.

Kui ilmneb sõrmejäljeanduri tõrge ja te ei saa telefoni taastamiseks või lähtestamiseks kasutada muid sisselogimisviise, peate telefoni viima hooldusse volitatud isiku juurde. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse või telefoni edasimüüja poole.

Did you find this helpful?

Countries and Languages

Choose Language

Still need support?

Contact support

Live chat

Live chat

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Send us an email

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Assistance and help

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you