Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Choose Language
Telefoni ajakohasena hoidmineKeys and partsInsert the SIM and memory cardsTelefoni laadimineTelefoni sisselülitamine ja häälestamine.Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad tagada seadme töötamise.

 • Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
 • Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
 • Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
 • Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
 • Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
 • Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
 • Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
 • Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
 • Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
 • Ärge jätke seadet magnetite lähedusse ega magnetvälja mõjualasse.
 • Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, ekraan võib videokõne ajal hämarduda, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Did you find this helpful?

Still need support?

Contact support

Live chat

Live chat

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Send us an email

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

How can we help?

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

*Please fill in at least these fields.

Community support

Connect with other Nokia phone and tablet customers in the Nokia phones community to find and share answers to a range of questions.

Ask the community
Assistance and help

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you