‌‌

Nokia-älypuhelinten pidennetyn takuun tarjous

Hanki pidennetty takuu, kun ostat Nokia-älypuhelimen verkkokauppamme kautta.

Luottamuksemme tuotteidemme laatuun on kova. Siksi tarjoamme yhden lisävuoden kaikkien verkkokauppamme kautta myytyjen Nokia-älypuhelinten takuuseen (tarjous).

 • Tarjous koskee tällä hetkellä vain tiettyjä Nokian mobiiliverkkokaupasta ostettuja Nokia-älypuhelimia (Nokia 9 PureView, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 2.3, Nokia 2.2 Nokia 1 Plus, Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough).
 • Tarjous koskee vain henkilöitä, jotka asuvat Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Ranskassa tai Tanskassa.
 • Puhelimen ostopäivän on oltava 19.9.2019 –29.02.2020.
 • Takuuaika pitenee yhdellä vuodella ja alkaa puhelimen alkuperäisestä toimituspäivästä. Laitteen alkuperäisen valmistajan rajoitetun takuun ehtoja sovelletaan. Pidennetyn takuun kanssa puhelimen koko takuuaika on kolme vuotta puhelimen alkuperäisestä toimituspäivästä laskien.

A. Pidennetyn takuun hyödyntäminen

 1. Kirjaudu sisään Nokian Tuki-sovellukseen, joka on esiasennettuna Nokia-älypuhelimeesi. Anna sovellukselle oikeudet käyttää puhelimesi IMEI-tietoja. Valitse sovelluksessa Takuu ja vakuutukset, niin näet Nokia-älypuhelimesi takuun tilan.
 2. Jos puhelimesi kaipaa korjausta, siirry Nokia.comin tukisivustolle osoitteeseen https://www.nokia.com/phones/fi_fi/support tai Nokian Tuki-sovellukseen, niin pääset online-korjauspalvelun pariin. Puhelimen korjaus tai vaihto vie noin 5–10 arkipäivää. Huomaa kuitenkin, että toisinaan tällaisiin korjauksiin tai vaihtoihin voi myös kulua enemmän kuin 10 päivää.
 3. Jos tarvitset lisää apua, ota yhteyttä Nokian asiakastukeen: https://www.nokia.com/phones/fi_fi/support#contact-us.

B. Tarjouksen rajoitukset

Tarjous ei kata mitään vahinkoja, jotka eivät kuulu valmistajan rajoitetun takuun piiriin. Tällaiset korjaukset ovat maksullisia. Katso lisätietoja valmistajan takuutiedoista, jotka ovat saatavilla puhelimen myyntipakkauksessa, tai osoitteesta https://www.nokia.com/phones/fi_fi/support#warranty.

C. NOKIA-ÄLYPUHELINTEN PIDENNETYN TAKUUN TARJOUKSEN EHDOT

Tarjouksen tarjoaa HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, jäljempänä ”valmistaja”.

Pidennetyn takuun tarjous (tarjous) pidentää valmistajan rajoitettua takuuta YHDELLÄ (1) vuodella, kun kuluttaja ostaa ehdot täyttävän Nokia-älypuhelimen. Tarjoukseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

Pidennetty takuuaika kestää yhden (1) vuoden ja pidentää näin alkuperäistä valmistajan rajoitettua takuuta kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Takuuaika alkaa ehdot täyttävän Nokia-älypuhelimen (jäljempänä ”puhelin”) toimituspäivästä. Takuuvaatimustapauksissa valmistaja voi oman harkintansa mukaisesti joko korjata tai vaihtaa puhelimen ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia kuluttajalle. Korjatun tai vaihdetun tuotteen takuuaika päättyy, kun alkuperäinen pidennetty takuuaika päättyy. Tarjous koskee vain erikseen määritettyjä, ehdot täyttäviä puhelimia, jotka on ostettu valtuutetusta Nokia-verkkokaupasta sellaisessa maassa, jossa tarjous koskee kyseistä puhelinta. Tarjous koskee lisäksi vain Nokian online-korjauspalvelua tai Nokian valtuuttamia korjauspalveluita, jotka ovat saatavilla samassa maassa kuin mistä puhelin alun perin ostettiin. Tarjous ei koske myyntipakkaukseen sisältyviä lisävarusteita.

Tarjous alkaa kello 10.00 EST 19.9.2019 ja päättyy kello 23.59 EST 29.02.2020 (”ostokausi”). Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa ostokautta ilman erillistä ilmoitusta.

 1. Tarjous on saatavilla vain yli 18-vuotiaille kuluttajille. Alle 18-vuotiaat kuluttajat tarvitsevat vanhemman tai huoltajan luvan tarjouksen hyödyntämiseen. Valmistaja tai Nokian valtuuttama korjauspalveluntarjoaja voi edellyttää, että vanhempi tai huoltaja allekirjoittaa nämä ehdot palvelun saamisen ehtona.
 2. Valmistaja pidättää oikeuden milloin tahansa varmentaa, onko Nokia-puhelin oikeutettu tarjoukseen, ja oikeuden evätä tarjouksen harkintansa mukaan kaikilta henkilöiltä, joiden valmistaja uskoo rikkoneen näitä ehtoja tai harjoittaneen laitonta tai sopimatonta toimintaa, jonka tarkoituksena on vaarantaa tarjouksen reilu ja asianmukainen toiminta.
 3. Kuluttajaa voidaan vaatia esittämään kelvollinen todiste ostosta tai toimituksesta Nokia-verkkokaupasta. Todisteesta on ilmettävä ehdot täyttävän Nokia-puhelimen osto- tai toimituspäivä, jolla puhelimen oikeus tarjoukseen saadaan vahvistettua.
 4. Tämä tarjous koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa tai kuluttajaa, eikä sitä voi siirtää eikä vaihtaa.
 5. Valmistaja voi oman harkintansa mukaisesti hyväksyä virheitä ja puutteita. Jos valmistaja ei jossain vaiheessa käytä oikeuksiaan, se ei tarkoita, että valmistaja luopuu näistä oikeuksista. Valmistaja pidättää laillisen oikeutensa periä vahingonkorvauksia tai muita korvauksia, mikäli näitä oikeuksia rikotaan.
 6. Mikäli tarjoukseen puututaan millään tavoin tai mikäli sitä ei voida toteuttaa odotetulla tavalla johtuen syystä, jonka ei voida kohtuudella olettaa olevan valmistajan hallinnassa, rajoituksetta mukaan lukien teknisistä vaikeuksista, luvattomasta sekaantumisesta tai petoksesta, valmistaja pidättää itsellään oikeuden lain sallimissa rajoissa ja oman harkintansa mukaan (a) hylätä osallistujan tai (b) tarvittaessa keskeyttää, lopettaa tai peruuttaa tarjouksen tai muokata sitä.
 7. Valmistaja pidättää oikeuden peruuttaa, keskeyttää tai päättää tarjouksen tai sen osan tai muokata sitä tai sen osaa oman harkintansa mukaan, mikäli petos, tekniset viat tai muut tekijät, joiden ei voida kohtuudella olettaa olevan valmistajan hallinnassa, vaikuttavat haitallisesti valmistajan kykyyn toteuttaa tarjousta tai sen osaa näiden ehtojen tarkoittamalla tavalla, sillä varauksella, etteivät minkään sääntelyviranomaisen kirjalliset ohjeet toisin määrää. Kaikista peruutuksista tai tarjouksen muokkauksista ilmoitetaan valmistajan verkkosivustolla osoitteessa www.nokia.com/phones.
 8. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita, poista tai muokkaa tai pyri rajoittamaan, poistamaan tai muokkaamaan mitään valmistajan jo tarjoamia kuluttajatuotteiden takuita tai mitään kuluttajan lakisääteisiä takuita, jotka paikallinen kuluttajalainsäädäntö tarjoaa maassa, jossa tarjous on saatavilla tarjouskauden ajan.
 9. Lain sallimissa rajoissa valmistaja ei ole vastuussa mistään osallistujan ohjelmaan kuuluvaan puhelimeen tallentamien tietojen menetyksestä, vioittumisesta tai tuhoutumisesta, kolmannen osapuolen laitteiston tai ohjelmiston menetyksestä tai vahingosta tai mistään erityisistä, epäsuorista tai johdannaisista menetyksistä tai vahingoista.
 10. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoittuneista puhelimista, tuotteista tai lisävarusteista, jos niitä ei lähetetä Nokian online-korjauspalvelun ehtojen mukaisesti.
 11. Valmistaja kerää henkilötietoja tarjouksen ja palvelun suorittamista varten ja voi tässä tarkoituksessa jakaa nämä henkilötiedot kolmansille osapuolille, rajoituksetta mukaan lukien edustajille, sopimuskumppaneille ja palveluntarjoajille. Osallistujan henkilötietojen toimittaminen on ehtona palvelun lunastamiselle. Valmistaja käyttää ja käsittelee henkilötietoja valmistajan osoitteessa https://www.nokia.com/phones/privacyportal saatavilla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.
 12. Jos puhelimen tai sen osan katsotaan olevan korjaamattomissa tai osia ei ole enää saatavilla, valmistaja voi oman harkintansa mukaan korvata puhelimen tai tuotteen eri tuotteella, joka on vähintään saman arvoinen.
 13. Vastuunrajoitus: Valmistaja, sen tytäryhtiö, mikä tahansa valmistajan puolesta toimiva taho sekä valmistajan työntekijät ja edustajat eivät sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole missään tapauksessa vastuussa puhelimen nykyiselle tai myöhemmille omistajille mistään epäsuorista tai seurannaisista virheistä, jotka aiheutuvat sen kampanjan mukaisista velvollisuuksista, rajoituksetta mukaan lukien ohjelmien tai tietojen palauttamisesta, uudelleenohjelmoinnista tai uusimisesta tai tietojen luottamuksellisuuden laiminlyönnistä aiheutuvat kustannukset sekä liiketoiminnan, voittojen, tulojen tai odotettavissa olevien säästöjen menetykset. Valmistajan, sen työntekijöiden ja sen edustajien vastuu puhelimen nykyiselle ja myöhemmille omistajille rajoittuu sovellettavan lain sallimissa rajoissa takuun piirissä olevan laitteen laskutusarvoon. Valmistaja nimenomaisesti ei takaa, että (i) valmistaja voi korjata tai vaihtaa takuun piirissä olevan laitteen ilman ohjelmien tai tietojen vaarantumista tai menetystä, (ii) valmistaja säilyttää tietojen luottamuksellisuuden tai että (iii) tuotteen toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Mikään tässä sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita valmistajan vastuuta (i) valmistajan huolimattomuudesta aiheutuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta tai (ii) petoksesta. Siinä määrin kuin vastuuta voidaan lakien ja säännösten mukaan rajoittaa, valmistajan vastuu rajoittuu sen harkinnan mukaan joko laitteen vaihtamiseen tai korjaamiseen tai palvelun tarjoamiseen.