Käyttöoppaat

Nokia 5.1

Akku- ja laturitiedot

Akku- ja laturitiedot

Aloitusoppaasta voit tarkistaa, onko puhelimessasi irrotettava vai kiinteä akku.

Laitteet, joissa on irrotettava akku Käytä laitetta vain alkuperäisen akun kanssa. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Laitteet, joissa on kiinteä akku Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Lataa laite mukana toimitetun laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella. Latausaika voi vaihdella laitteen kapasiteetin mukaan.

Akkujen ja laturien turvallisuustiedot

Kun laitteen lataaminen on päättynyt, irrota laturi laitteesta ja pistorasiasta. Huomaa, että jatkuvan lataamisen ei pitäisi kestää yli 12 tuntia. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Huomaa, että kylmissä lämpötiloissa akun varaus voi purkautua nopeasti ja jännite voi laskea niin paljon, että puhelin sammuu muutamassa minuutissa. Pidä puhelimesi lämpimänä, kun olet ulkona kylmissä lämpötiloissa.

Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä osat. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä altista akkua erittäin matalalle ilmanpaineelle tai jätä sitä paikkaan, jossa on erittäin kuumaa, äläkä esimerkiksi hävitä akkua polttamalla, sillä akku voi räjähtää tai siitä voi vuotaa syttyvää nestettä tai kaasua.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tai puhelimen myyjälle tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Laitteita, joissa on irrotettava akku, koskevat myös seuraavat ohjeet:

  • Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.
  • Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

Oliko tästä apua?

Vaihda kieli

Valitse sijainti
Valitse kieli

Ota yhteyttä tukeen

Ohjevideot