Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter Delivery Smartphone

Nokia 2.2 brukerveiledning

Skip to main content
Alle enheter

Nokia 2.2

Nyttige lenker

PDFProgramvareoppdateringerFullstendige spesifikasjonerMiljøprofil

Land og språk

Vi tilbyr brukerveiledninger for produkter på mange språk og i mange ulike områder. Derfor kan det hende du omdirigeres til en nettside for Nokia-telefoner som er utenfor området du valgte.

Velg språk
Hold telefonen oppdatertTaster og delerSett inn SIM- og minnekortLad telefonenSlå på og sett opp telefonen dinDoble SIM-innstillingerLås eller lås opp telefonen dinBruk berøringsskjermen
Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Batteri- og laderinformasjon

Batteri- og laderinformasjon

For å finne ut om telefonen har et uttakbart batteri eller ikke, kan du se den trykte bruksanvisningen.

Enheter som har et uttakbart batteri Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Enheter som ikke har et uttakbart batteri Ikke forsøk å fjerne batteriet da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og ventetiden er merkbart kortere enn normalt, skal du bytte ut batteriet til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

Lad enheten med en kompatibel lader. Typen plugg på laderen kan variere. Ladetiden kan variere avhengig av enhetskapasitet.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader

Ta ut laderen fra enheten og strømstøpselet når ladingen er fullført. Vær oppmerksom på at kontinuerlig lading ikke skal overstige 12 timer. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet ved en temperatur mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Merk at batteriet kan avta raskt i kalde temperaturer og miste nok strøm til å slå av telefonen i løpet av minutter. Hold telefonen varm når du er utendørs i kalde temperaturer.

Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Batteriet må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller ekstremt høy temperatur, som for eksempel ved å forsøke å brenne det. Det kan føre til at det eksploderer, eller at det lekker ut antennelig væske eller gass.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal bare brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær. Når lader ikke er inkludert i salgspakken, lader du enheten med den medfølgende datakabelen og en USB-strømadapter (kan selges separat). Du kan lade enheten med kabler og strømadaptere fra tredjepart som er kompatible med USB 2.0 eller senere, og med gjeldende nasjonale forskrifter og internasjonale og regionale sikkerhetsstandarder. Andre adaptere vil kanskje ikke oppfylle gjeldende sikkerhetsstandarder. Hvis enheten lades med slike adaptere, kan det føre til egenskapstap eller personskade.

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

I tillegg gjelder følgende for enheter som har et uttakbart batteri:

  • Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.
  • En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.
Var dette til hjelp?

Land og språk

Velg språk

Trenger du fortsatt støtte?

Kontakt kundeservice

Live-chat

Live-chat

Vår engelska chat er tilgjengelig 24/7. Du kan fortsatt kontakte vår engelske chat-support – bare fyll ut kontaktinformasjonen først!

Chat med oss

Før du starter en chat med kundeservice, ber vi deg oppgi kontaktinformasjonen din.

Felt merket med en stjerne er obligatoriske.

Send oss en e-post

Fortell oss problemet ditt og vi vil kontakte deg via e-post. Kundestøtte på epost er tilegnelig på engelsk.

Hjelp og støtte

Reparasjon eller erstatning

Har du prøvd løsningene du kan gjøre selv, men telefonen fungerer fortsatt ikke? Da fikser vi det.

Reparasjon eller erstatning

Vi vet at det kan være ubeleilig å måtte sende inn en vare til reparasjon. Derfor har vi svart på noen vanlige spørsmål for å gi deg ekstra trygghet.

Du finner løsninger på det meste i vårt hjelpesenter, men i fall du er nødt til å sende inn varen til reparasjon, gjør vi vårt ytterste for å sende den tilbake i løpet av noen dager.

Innsending av en vare til reparasjon skjer i fire enkle trinn:

Fyll ut nettskjema

Fyll ut nødvendig informasjon om varen og om deg selv.

Henting med bud

Avtal et foretrukket tidspunkt for henting av ferdigpakket vare, eller bruk et godkjent leveringspunkt.

Reparasjon eller erstatning

Vi gjør en vurdering av varen og reparerer eller erstatter den (hvis den ikke kan repareres) umiddelbart.

Vare sendt

Vanligvis vil varen sendes tilbake til deg innen én dag etter at reparasjon eller erstatning er fullført.

Kom i gang

Resirkuler

Send oss telefonen du ikke vil ha lenger, så sørger vi for trygg avfallshåndtering.

Resirkuler

Ikke bare kast den gamle telefonen din – tenk miljøvern og resirkuler den.

Send telefonen du ikke vil ha lenger til oss, så kan du ha god samvittighet i visshet om at avfallshåndteringen er i trygge hender. Det koster deg ingenting, og vi sørger for at materialene blir gjenbrukt.

For ekstra ro i sinnet har vi svart på noen ofte stilte spørsmål. Hvis du trenger mer informasjon om hvordan vi resirkulerer telefonen din, eller hvordan du kan sende den til oss, kan du ta kontakt med oss på live-chat eller e-post.

To enkle trinn:

Fyll ut nettskjema

Fyll ut nødvendig informasjon om varen og om deg selv.

Henting med bud

Avtal et foretrukket tidspunkt for henting av ferdigpakket vare, eller bruk et godkjent leveringspunkt.

Kom i gang