‌‌

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Pisanie i wysyłanie wiadomości
  1. Wybierz Menu > > Nowa wiadom..
  2. Dodaj odbiorców. Możesz wpisać numer telefonu bezpośrednio lub dodać odbiorcę ze swoich kontaktów lub grup, naciskając .
  3. Wpisz treść wiadomości.
  4. Naciśnij Wyślij.
Opcje pisania

Gdy jest otwarte pole wiadomości, w obszarze są dostępne różne opcje dotyczące pisania wiadomości. Możesz wstawiać buźki i symbole lub korzystać z gotowych szablonów. Możesz dodawać zdjęcia, filmy lub karty kontaktów i odrzucać wiadomości albo zapisywać je jako kopie robocze.

Opcje wiadomości

Gdy otrzymasz wiadomość w telefonie, wybierz tę wiadomość, nie otwierając jej, a następnie naciśnij .

Możesz np. zadzwonić do nadawcy, usunąć rozmowę lub dodać nadawcę do listy Kontakty. Możesz też przejść do Ust. wiadomości.