Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak zamknąć aplikację?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak zamknąć aplikację?

Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji, aby ją otworzyć. Aby otworzyć jedną z aplikacji uruchomionych w tle, dotknij check_box_outline_blank, a następnie symbolu zamknięcia w rogu ekranu aplikacji, którą chcesz zamknąć.
Czy te informacje były pomocne?