Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak kadrować i edytować zdjęcia w aplikacji Aparat?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak kadrować i edytować zdjęcia w aplikacji Aparat?

Aby skorzystać z podstawowej edycji zdjęć w aplikacji Aparat, otwórz ostatnio zrobione zdjęcia i dotknij przycisku edycji.

Czy te informacje były pomocne?