Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak zrestartować smartfon, gdy nie reaguje?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak zrestartować smartfon, gdy nie reaguje?

Jeśli telefon nie reaguje na polecenia, przeprowadzić można tzw. „miękki reset”, naciskając jednocześnie klawisz zwiększania głośności i przycisk włączania i przytrzymując je przez ok. 15 sekund (albo do czasu, aż urządzenie zawibruje). W ten sposób telefon powinien się od razu zrestartować. Jest to szybki sposób na bezpieczne zrestartowanie urządzenia bez groźby utraty albo wymazania danych.

Czy te informacje były pomocne?