Jak zrestartować smartfon, gdy nie reaguje?

Jeśli telefon nie reaguje na polecenia, przeprowadzić można tzw. „miękki reset”, naciskając jednocześnie klawisz zwiększania głośności i przycisk włączania i przytrzymując je przez ok. 15 sekund (albo do czasu, aż urządzenie zawibruje). W ten sposób telefon powinien się od razu zrestartować. Jest to szybki sposób na bezpieczne zrestartowanie urządzenia bez groźby utraty albo wymazania danych.

Czy te informacje były pomocne?

Kontakt z pomocą techniczną

Samouczki wideo

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard