‌‌

Jak zapisywać nowe kontakty na karcie SIM, w telefonie lub na koncie Google?

Przejdź do opcji Kontakty > add_circle > i z listy rozwijanej wybierz konto lub urządzenie. Domyślnie karta SIM nie jest dostępna jako miejsce zapisywania kontaktów.