Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter Account

Site Terms

‌‌

Uslovi korišćenja lokacije

Datum stupanja na snagu 14. oktobar 2016.

Veb-sajtom Nokia.com/phones upravlja kompanija HMD Global Oy („HDM Global“), ekskluzivni korisnik licence marke Nokia za telefone i tablete.

Ako pristupite stranicama sajta HMD Global Global World Wide Web, prihvatate sledeće uslove. Ako ne prihvatate sledeće uslove, imajte na umu da vam nije dozvoljeno da koristite ovaj sajt.

Sadržaj stranica sajta HMD Global World Wide Web je zaštićen autorskim pravima, Copyright © HMD Global 2016. Sva prava koja ovde nisu izričito odobrena su zadržana. Reprodukcija, prenos, distribucija ili skladištenje dela ili svog sadržaja u bilo kom obliku bez prethodne pismene dozvole kompanije HMD Global je zabranjena, osim ako je u skladu sa sledećim uslovima. Kompanija HMD Global vam dozvoljava da pregledate stranice na sajtu HMD Global World Wide Web na svom računaru ili da štampate kopije izveštaja sa ovih stranica samo za svoju ličnu upotrebu, a ne za ponovnu distribuciju, osim ako vam HMD Global to ne odobri u pisanom obliku. Na pojedine dokumente na stranicama našeg sajta mogu da se primenjuju dodatni uslovi koji su naznačeni na takvim dokumentima.

Korišćenje ovog sajta i njegovog sadržaja je dozvoljeno za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Korišćenje saopštenja za javnost i drugih dokumenata koji su klasifikovani kao javni je dozvoljeno u javnim komunikacijama ako je naveden izvor informacija.

Ovaj sajt i njegov sadržaj vam se pruža kao pogodnost. Sadržaj stranica sajta HMD Global World Wide Web se pruža na bazi „kao što jeste“ i „kako je dostupan“. Kompanija HMD Global ne garantuje da će njene veb-stranice biti dostupne bez prekida ili da će biti bez grešaka. HMD Global zadržava pravo da promeni stranice ili onemogući pristup njima u bilo kom trenutku. NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE ZA NEKRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ILI PODRAZUMEVANE PRODAJNE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE NAMENE U VEZI SA DOSTUPNOŠĆU, TAČNOŠĆU, POUZDANOŠĆU ILI SADRŽAJEM OVIH STRANICA. KOMPANIJA HMD GLOBAL NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, GUBITAK PROFITA ILI PREKID POSLOVANJA IZAZVAN KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA OVE USLUGE, ČAK I AKO JE KOMPANIJA HMD GLOBAL BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ODREĐENIH GARANCIJA ILI OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI, TAKO DA SE GORNJA OGRANIČENJA ILI IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. ODGOVORNOST KOMPANIJE HMD GLOBAL BI U TOM SLUČAJU BILA OGRANIČENA NA NAJVEĆI STEPEN DOPUŠTEN ZAKONOM.

Za lakšu pristupačnost, kompanija HMD Global može da uključi veze ka sajtovima na internetu koji su vlasništvo ili kojima upravljaju nezavisni dobavljači usluga. Ako se povežete sa takvom stranicom nezavisnog dobavljača, pregledajte i prihvatite pravila tog sajta pre nego što počnete da ga koristite. Prihvatate i činjenicu da kompanija HMD Global nema kontrolu nad sadržajem takvih sajtova i da ne može da preuzme odgovornost za materijal koji kreiraju ili objavljuju sajtovi nezavisnih dobavljača. Pored toga, povezivanje sa sajtom koji nije sajt kompanije HMD Global ne podrazumeva da HMD Global odobrava tu lokaciju ili proizvode ili usluge navedene na takvom sajtu nezavisnog dobavljača.

Ako pošaljete materijal na bilo koji naš server, na primer, putem e-pošte ili putem stranica sajta HMD Global World Wide Web, prihvatate sledeće: (a) taj materijal neće sadržati nijednu stavku koja je nezakonita ili na drugi način nepodesna za objavljivanje; (b) preduzećete sve razumne napore da skenirate i uklonite bilo koji virus ili drugu zaraženu ili destruktivnu funkciju pre slanja bilo kakvog materijala; (c) vi ste vlasnik materijala ili imate neograničeno pravo da nam ga dostavite i kompanija HMD Global može da ga objavi besplatno i/ili da ga uključi u bilo koji koncept opisan u našim proizvodima bez odgovornosti i (d) prihvatate da nećete preduzimati nikakve radnje protiv nas u pogledu materijala koji ste nam poslali i prihvatate da ćete nas obeštetiti ako bilo koja treća strana preduzme radnje protiv nas u pogledu materijala koji ste nam dostavili.

Kompanija HMD Global ne pregleda i ne može da pregleda sadržaj koji objave korisnici na našem sajtu i nije odgovorna za takav sadržaj. Kompanija HMD Global može po svom nahođenju u bilo kom trenutku da ukloni bilo koji sadržaj koji su objavili korisnici.

Nokia je registrovani žig kompanije Nokia Corporation i kompanija HMD Global je ekskluzivni korisnik licence marke Nokia za telefone i tablete. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se navode u ovom dokumentu mogu da budu robne marke, odnosno robni nazivi svojih vlasnika. Vaš pristup ovom sajtu ne treba da se tumači kao dodeljivanje, prećutno, zabranom poricanja prethodne izjave ili na neki drugi način, neke licence ili prava za korišćenje bilo koje oznake koja se pojavljuje na sajtu bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Nokia ili treće strane koja je njen vlasnik.

Copyright © HMD Global 2016. Sva prava zadržana.