‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Redovno ažuriranje telefona

Softver telefona

Redovno ažurirajte telefon i prihvatite dostupna ažuriranja softvera da biste dobili nove i poboljšane funkcije za telefon. Ažuriranjem softvera se takođe mogu poboljšati performanse telefona.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva